}

Earths Life Guardians

כוכב הלכת שלנו צריך עזרה דחופה!

המהפיכה התעשייתית, שקרתה אי-שם במאה ה-19 שינתה את חיינו משמעותית: היא גרמה לירידה בתמותת תינוקות, גרמה לנגישות של מוצרי צריכה, הרחיבה את הגלובליזציה- התופעה של תקשורת ומסחר בינלאומי, ויותר מכל- הקלה את חיי היום-יום שלנו.

למהפיכה התעשייתית השלכות רבות: חלקן הגדול טוב, וחלק גדול אחר הביא השלכות גרועות לסביבה. מכונות היצור ההמוני ידועות כמכונות הלוקחות חלק מרכזי בשינוי האקלים ובזיהום הסביבתי: החל משימוש בחשמל, המיוצר בעזרת שריפת פחם ודלקים, וכלה בבזבוז חומרים והעסקת כוח עבודה זול.

מדענים רבים מאמינים כי בקצב הזה: לא ישארו דגים בגלל הדיג המאסיבי עבור אזרחי העולם, קרחוני הקטבים המשמשים בית למיני בעלי חיים רבים ייתכו כולם, ופסולת שנטמנת תגרום לפגיעה במאגרי המים ולעלייה בכמות גזי החממה באטמוספירה.

הנזק חמור מאוד עד כה, אבל עדיין אפשר לקחת את העניינים לידיים! "שומרת הראש של כדור הארץ" הוא אתר שנועד לעורר מודעות לדרך שבה כל פרט יכול לשנות!